DCSIMG
 
כ''ח תשרי  |  18 אוקטובר 2017   
Go To Israel Ministry of Defense Home Page
Export Control Logo
 
   
 
  עמוד הבית >> טפסים
 
טפסים Print this Page

הנחיות כלליות
כל הטפסים עודכנו להדפסה באתר, ניתן לשמור עותק לעריכה חוזרת.

טפסים שיגיעו לאפ"י בכתב יד, יוחזרו לשולח ללא טיפול.
את הטפסים המלאים יש לשלוח בדואר או לשלשל לתיבות הדואר של אפ"י כמפורט.

במידה ומוגשת מדיה מגנטית יש לצורבה בהתאם להנחיות המפורטות בעדכון בנושא מיום 1.7.12 .

במידה ומדובר בחומר בסיווג סודי ומעלה יש לפעול בהתאם להודעה בלוח המודעות באתר קהילת היצואנים

(Ecom) מיום 1.11.12


הנחיות טכניות

כדי להימנע מבעיות במילוי הטפסים יש להקפיד על הדגשים הבאים:

1. יש לשמור את הטופס במחשב עצמו ולא למלא אותו ישירות דרך הדפדפן.

2. יש למלא את הטפסים באמצעות תוכנת ADOBE READER

ניתן להוריד גרסה מעודכנת המתאימה למחשב ולמערכת ההפעלה שלכם מאתר החברה בכתובת:

http://www.adobe.com - תחת לשונית הורדות

3. לפיתרון בעיות בנושא טפסים הקש כאן.

 

 

מרשם היצוא הביטחוני

פניות לגבי אופן מילוי הטפסים בנושא מרשם היצוא הביטחוני: api_mirsham@mod.gov.il

שם הפריט

הסבר

טופס/מכתב

טופס 1.01 – בקשה לרישום/לחידוש רישום במרשם היצוא הביטחוני

הסבר
עודכן ב- 29/05/2016

טופס
עודכן ב- 29/05/2016

טופס 1.02 – בקשה לרישום אישים במרשם היצוא הביטחוני

הסבר
עודכן ב- 29/05/2016

טופס
עודכן ב- 29/05/2016

טופס 1.03 – בקשה לעריכת איבחון ביטחוני

הסבר
עודכן ב- 29/05/2016

טופס
עודכן ב- 29/05/2016

טופס 1.04 – טופס איבחון ביטחוני – הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי

הסבר
עודכן ב- 29/05/2016

טופס
עודכן ב- 29/05/2016

טופס 1.05 - טופס איבחון ביטחוני – הצהרה והתחייבות בנושאי בריאות הנפש וסמים

הסבר
עודכן ב- 29/05/2016

טופס
עודכן ב- 29/05/2016

טופס 1.06 – בקשה לעדכון פרטים במרשם היצוא הביטחוני

הסבר
עודכן ב- 29/05/2016

טופס
עודכן ב- 29/05/2016

טופס 1.07 – בקשה לעדכון פרטים במרשם היצוא הביטחוני

הסבר
עודכן ב- 29/05/2016

טופס
עודכן ב- 29/05/2016

מכתב בקשה למינוי ממונה פיקוח שאינו מנכ"ל החברה

הסבר
עודכן ב- 21/04/2015

מכתב
עודכן ב- 21/04/2015

מכתב בקשה למינוי ממונה פיקוח שהינו מנכ"ל החברה

הסבר
עודכן ב- 21/04/2015

מכתב 
עודכן ב- 21/04/2015

מכתב בקשה למינוי מגיש בקשות שאינו נושא משרה בתאגיד

הסבר
עודכן ב- 11/06/2013

מכתב
עודכן ב- 21/04/2015

מכתב בקשה לרישום מקבל מידע

הסבר
עודכן ב- 21/04/2015

מכתב
עודכן ב- 21/04/2015

מכתב בקשה לרישום יועץ

הסבר
עודכן ב-21/04/2015

מכתב
עודכן ב- 21/04/2015


סיווג ביטחוני למוצר חדש 

פניות לגבי אופן מילוי הטפסים בנושא סיווג ביטחוני למוצר חדש: Api_klita@mod.gov.il

שם הפריט

הסבר

טופס/מדריך

טופס 2.06 - בקשה לרישום מוצר חדש

הסבר
עודכן ב- 28/07/2013

טופס
עודכן ב- 14/07/2013

מדריך לכתיבת מסמך מפרט טכני

 

הסבר ומדריך
עודכן ב- 28/10/2014


רישיונות שיווק

פניות לגבי אופן מילוי הטפסים בנושא רישיונות שיווק: Api_klita@mod.gov.il
 
שם הפריט

הסבר

טופס/מדריך

טופס 2.01 - בקשה לקבלת רישיון שיווק ביטחוני (*)

הסבר
עודכן ב- 26/10/2014

טופס
24/07/2013

טופס 2.02 - נספח מדינות מבוקשות לשיווק מוצר

הסבר
עודכן ב- 28/07/2013

טופס
עודכן ב- 17/06/2013

טופס 2.03 - בקשה לקבלת רישיון שיווק ביטחוני או אישור יצרן עבור בקשה לקבלת רישיון יצוא ביטחוני - מייצגים/סוכנים/מתווכים (*)

הסבר
עודכן ב-13/10/2013

טופס
עודכן ב- 13/10/2013

טופס 2.04 - בקשה לאישור שיווק עודפי צה"ל

הסבר
עודכן ב- 28/07/2013

טופס
עודכן ב- 24/06/2013

טופס 2.05 - בקשה להארכת תוקף רישיון שיווק ביטחוני

הסבר
עודכן ב- 06/10/2013

טופס
עודכן ב- 06/10/2013

טופס 2.06 - בקשה לרישום מוצר חדש

הסבר
עודכן ב- 28/07/2013

טופס
עודכן ב- 14/07/2013

טופס 2.07 - בקשה לעדכון/ביטול פרטי מוצרים ברישיון שיווק

הסבר
עודכן ב- 26/10/2014

טופס
עודכן ב- 24/06/2013

מדריך לכתיבת מסמך מפרט טכני

 

הסבר ומדריך
עודכן ב- 28/10/2014

* מכתב נלווה לרשיון שיווק נדרש בעת הגשת טופס 2.01 ו/או טופס 2.03 כמפורט בדברי ההסבר לטפסים הרלונטים.


רישיונות יצוא


שם הפריט

הסבר

טופס/מכתב

טופס 3.01 – בקשה לרישיון יצוא ביטחוני הסבר
עודכן ב- 03/01/2017
טופס
עודכן ב- 03/01/2017
מכתב נלווה לטופס בקשה לרישיון יצוא ביטחוני פורמט מכתב
עודכן ב- 06/12/2012
טופס 2.03 - בקשה לקבלת רישיון שיווק ביטחוני או אישור יצרן עבור בקשה לרישיון יצוא ביטחוני - מייצגים/סוכנים/מתווכים הסבר
עודכן ב- 13/10/2013
טופס
עודכן ב- 13/10/2013
 

הצהרות

לתשומת לבכם: כאשר נדרש מכם במסגרת רישיון שיווק ביטחוני ו/או בקשה לרישיון יצוא ביטחוני לצרף הצהרת משתמש סופי ו/או MTCR, יש לצרף הצהרה הכוללת את כל הפרמטרים המופיעים ב-8A ו/או הצהרת MTCR.

בהצהרת MTCR על הלקוח הסופי להגיש מכתב רשמי על פי הקריטריונים המופיעים להלן לרבות לוגו שלו וחתימתו.

הצהרת MTCR שהורדה מאתר אפ"י כמות שהיא והוחתמה על ידי הלקוח (לא על גבי מכתב רשמי שלו ו/או ללא לוגו שלו ) - לא תתקבל.

שם הטופס

הסבר

טופס

טופס 8A - הצהרת שימוש/משתמש סופי הסבר בעברית
עודכן ב- 15/05/2014
הסבר באנגלית
עודכן ב- 15/05/2014
8A
עודכן ב- 20/01/2014
הצהרת MTCR -
יש להגיש על גבי מכתב רשמי של הלקוח הסופי
MTCR STATEMENT
עודכן ב- 18/12/2016

 

רשיונות העברת המשך/שינוי שימוש סופי

שם הטופס

הסבר

טופס

טופס 15ב - בקשה לרישיון העברת המשך/שינוי שימוש סופי

הסבר
עודכן ב- 04/08/2013

טופס
עודכן ב- 17/05/2015

       

 
 
 
www.ExportCtrl.mod.gov.il  
  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד הביטחון   תנאי שימוש   צור קשר