כ''ח תמוז  |  22 יולי 2017   
Go To Israel Ministry of Defense Home Page
Export Control Home Page Logo
 
   
 
   
   

 

מעבר לאתר היצואנים
רשימות הפיקוח
טפסים
מרכז שירות ליצואן ודרכי התקשרות
רשימת קשר
חוק הפיקוח
הדרכות וכנסים
סרטים

 
עמוד הבית

שמרו את היום - הכנס השנתי ה-11 לפיקוח על היצוא הביטחוני - 30  לאוקטובר 2017לכל העדכונים
תנאים כלליים ברישיונות שיווק
  04/07/2017
  לצפיה >>
 
עדכון תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (פטור מרישיון יצוא ביטחוני)
  12/06/2017
  לצפיה >>
 
הגשה מקוונת של בקשות לרישיונות יצוא
  22/05/2017
  לצפיה >>
 
 
www.ExportCtrl.mod.gov.il  
  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד הביטחון   תנאי שימוש   צור קשר